Welkom op de Jeruzalemkerk Weblog
In deze weblog schrijven wij over persoonlijke ervaringen en opvallende zaken in en buiten de Jeruzalemkerk, maar proberen we ook al gaande de weg visie onder woorden te brengen voor gemeenteleden en geďnteresseerden. Uw reacties stellen wij zeer op prijs.

Bas van der Graaf
Elsbeth Gruteke

Veertigdagentijd

27-02-2017
Elsbeth Gruteke

Op Aswoensdag begint de 40-dagentijd, de tijd die uitloopt op Pasen, het hart van ons christelijk geloof, dan vieren we de opstanding van Christus. Al een paar jaar beginnen we, ook in de Jeruzalemkerk, die periode met een viering op de Aswoensdag. Een startschot voor 40 dagen van inkeer en bezinning. In de rooms-katholieke traditie was het een tijd waarin kinderen het snoep dat ze kregen in een trommeltje bewaarden tot de zondag. Elke zondag vieren we immers Pasen. Een periode om aandacht te hebben voor gebed, voor inkeer maar ook voor geven en delen met de mensen om je heen en met de wereld waarin zoveel mensen leven die het minder goed hebben dan wij. In die rooms-katholieke traditie wordt na de uitbundigheid van carnaval het begin van deze tijd van inkeer gesymboliseerd met het ontvangen van een askruisje. As op je voorhoofd als herinnering dat je als mens stof bent en tot stof zult terugkeren, as als een oproep tot bekering. Het askruisje dat we mogen ontvangen bepaalt ons erbij dat we vergankelijk zijn maar ook dat ons leven gelouterd is door het bloed van Christus. Zo mag het een zichtbaar teken zijn van een innerlijk verlangen.
Ik ervaar het als een verrijking dat we in de protestantse kerken ruimte hebben gemaakt voor deze traditie. Niet om de traditie maar wel omdat het een goede manier is om ook lijfelijk je bereidheid tot inkeer en verstilling te ervaren. Je voelt de as op je voorhoofd en het is een zichtbaar teken. Wanner je vanuit de kerk de stad weer inloopt, is het voor iedereen te zien. Al zullen de meeste mensen niet weten wat die zwarte vegen te bekennen hebben, toch heb jij iets op je voorhoofd en iets in je hart.
In de Jeruzalemkerk gaan we met elkaar door de veertigdagentijd heen, we trekken met elkaar op. In de zondagse diensten volgen we de lezingen die Kerk in Actie ons aanreikt met het thema ‘Sterk en Dapper’. In de liturgiegids die we gebruiken staat het zo: ‘Overal ter wereld leven sterke mensen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekende en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.’
Zo gaan we op weg in deze tijd, met elkaar en alleen. Dat is een mooie uitdaging en het kan best moeilijk zijn. Want inkeer en verstilling dat is iets wat niet meer zo vanzelfsprekend is in de wereld waarin wij leven. Even niet mee-rennen, even pas op de plaats, bewust je tempo vertragen en ruimte maken voor gebed, voor de Bijbel, ruimte voor God en je medemens Het treft mij altijd weer wat God doet als wij ons hart voor Hem openen, als we stil worden voor Hem en onze aandacht op Hem richten. Dan is Hij er, Hij wacht op ons, Hij is er al, nu wij nog.


Naam (optioneel)
E-mail adres (optioneel)


Vorige artikelen

18-04-2017 (Elsbeth Gruteke)
Derde Paasdag


21-03-2017 (Elsbeth Gruteke)
Halverwege


27-02-2017 huidig artikel
Veertigdagentijd


27-01-2017 (Elsbeth Gruteke)
Elkaar leren kennen


 • klik hier voor artikelen uit 2016

 • klik hier voor artikelen uit 2015

 • klik hier voor artikelen uit 2014

 • klik hier voor artikelen uit 2013

 • klik hier voor artikelen uit 2012

 • klik hier voor artikelen uit 2011

 • klik hier voor artikelen uit 2010

 • klik hier voor artikelen uit 2009

 • klik hier voor artikelen uit 2008

 • klik hier voor artikelen uit 2007

 • klik hier voor artikelen uit 2006