Welkom op de Jeruzalemkerk Weblog
In deze weblog schrijven wij over persoonlijke ervaringen en opvallende zaken in en buiten de Jeruzalemkerk, maar proberen we ook al gaande de weg visie onder woorden te brengen voor gemeenteleden en geïnteresseerden. Uw reacties stellen wij zeer op prijs.

Bas van der Graaf
Elsbeth Gruteke

Een nieuw jaar

31-12-2016
Elsbeth Gruteke

‘Deze dag is de eerste dag van de rest van je leven’ dat is een tegeltjeswijsheid die je makkelijk kunt toepassen op elke nieuwe dag. In de eerste week van een nieuw jaar klinkt die zin net iets geloofwaardiger dan in de rest van het jaar. De agenda is nog leeg, wit, een jaar strekt zich voor ons uit, om te betreden, om mee te maken. Een jaar vol met belofte van allemaal mooie dingen die nog gaan gebeuren. Ook een jaar om een beetje bang voor te zijn want er zullen, ongetwijfeld, ook moeilijke en verdrietige dingen gaan gebeuren. Dat weten we, helaas, maar al te goed. Hoe gaan we het nieuwe jaar in, verwachtingsvol en blij of op onze hoede en angstig?
Dit jaar valt nieuwjaarsdag, 1 januari, op een zondag. In het oecumenisch leesrooster staan lezingen die te maken hebben met de naam van Jezus. In Lucas 2 lezen we hoe Jezus op de achtste dag na zijn geboorte besneden wordt en dan zijn naam: Jezus, dat betekent God redt, ontvangt. In Handelingen 4 lezen we over de discipelen, over Petrus, die verantwoording aflegt aan de autoriteiten over wat hij en de andere discipelen in de naam van Jezus hebben gedaan. Mensen genezen, mensen terug bij God gebracht, precies zoals Jezus hen had geleerd en opgedragen. In Numeri 6 lezen we hoe het volk Israël gezegend wordt door de Heer die zijn naam verbindt aan die van zijn mensen. In de zegen belooft God zijn aanwezigheid en vraagt Hij om gerichtheid op Hem. De zegen van Aäron is dat, een zegen die vaak wordt uitgesproken aan het einde van de kerkdienst. Uitgesproken als een herinnering aan de realiteit van die verbintenis tussen God en de mensen die bij Hem horen. De herinnering dat wij niet leven in een lege ruimte, geregeerd door toeval en lot, maar in een wereld als gezegende ruimte, waar God regeert, geloofd en... gezegend wordt.
In die voortgaande verbintenis van Gods naam, van de naam van Jezus met onze naam, ligt onze hoop voor het nieuwe jaar.
Die verbinding geeft ons vertrouwen dat God bij ons is, dat Jezus ons redt. Petrus zegt het heel duidelijk als hij wordt ondervraagd: ‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ De belofte dat God bij ons is, ook in het nieuwe jaar 2017, dat Hij zijn naam met onze naam wil blijven verbinden, geeft ons kracht en moed, en vreugde, om er dan gewoon ook maar aan te beginnen, aan dat nieuwe jaar.
Voor jullie allemaal een gezegend 2017!


Naam (optioneel)
E-mail adres (optioneel)


Vorige artikelen

 • klik hier voor artikelen uit 2017

 • 31-12-2016 huidig artikel
  Een nieuw jaar


  05-12-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Advent, de schoonheid van het wachten


  15-11-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Acht weken Paulus


  20-10-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Gedenken en herdenken


  01-10-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Een jaar dominee


  13-09-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Deel je leven


  04-08-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Op bezoek


  27-06-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Verhalen vertellen


  18-05-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Ordinary time


  02-05-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Herdenken en vieren


  07-04-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Getuigen


  17-03-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Stille Week


  25-02-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Huis van Gebed


  05-02-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Op weg naar Pasen


  22-01-2016 (Elsbeth Gruteke)
  De vijf G's


  11-01-2016 (Elsbeth Gruteke)
  Gelukkig nieuwjaar!


 • klik hier voor artikelen uit 2015

 • klik hier voor artikelen uit 2014

 • klik hier voor artikelen uit 2013

 • klik hier voor artikelen uit 2012

 • klik hier voor artikelen uit 2011

 • klik hier voor artikelen uit 2010

 • klik hier voor artikelen uit 2009

 • klik hier voor artikelen uit 2008

 • klik hier voor artikelen uit 2007

 • klik hier voor artikelen uit 2006